Klikni jestli chceš na úvodní stránku » DOMŮ

+++ČTĚTE+++

Indigové děti

Společenské chování

24. srpna 2009 v 11:09 | Lathenie
Indigoví budou vždy říkat pravdu, bez ohledu na to, že se ostatním může zdát bezohledná. Neřídí se společenskými pravidly. Nebudou se chovat určitým způsobem jen proto, že jim za to dospělí slíbí jako odměnu otevřenou náruč a lásku. Pro Indigové něco jako vina neexistuje. Vině prostě nerozumí, protože být "dobří" není jejich životním cílem. Jejich cílem je nalézt takové způsoby existence, které by nám ostatním umožnily v tomto světě fungovat. Dobrota, krása a přijatelnost jsou hodnoty, které pro Indigové nemají prakticky žádný význam.Tyto koncepty je nemotivují. Budou respektovat jen ta pravidla, u kterých souhlasí s morálními předpoklady, které se za nimi skrývají, a budou se chovat určitým způsobem proto, že chtějí být ve vztahu, v němž je vyžadováno sdílení a vyjednávání. Neuposlechnou ale proto, že k tomu byli donuceni. Jsou schopni říci ne a skutečně to tak myslet. Nic je nepřesvědčí, žádné přísliby, obhajoby nebo tresty je nedonutí, aby změnili své přesvědčení.

Jako děti mají Indigoví sociální inteligenci, která daleko přesahuje jejich věk. Jako dospělí jsou velice vybíraví v tom, s kým se spřátelí. Když jsou starší, je pro ně stále těžší a těžší vysvětlit svou rozdílnost, a volí proto přátele a společníky, kteří je přijímají takové, jací jsou. Protože jsou relativně introspektivní, nezkoušejí se stát například vůdcem skupiny fanoušků sportovního týmu nebo kapitánem fotbalového mužstva. Nemají mnoho přátel, a než by se pokoušeli přizpůsobit, jsou raději sami.

Indigoví si často vyberou partnery ze svých nejlepších přátel a na druhém místě ze svých milenců. Za partnery si vybírají jedince, kteří mají silnou osobnost a jsou pevně zakořeněni v současné společnosti a realitě. Indigoví potřebují záštitu, kterou mohou být jejich manželé nebo rodina, aby jim v tomto světě dali pocit jistoty. Potřebují někoho, komu mohou věřit. V intimním vztahu nechtějí, aby jejich chování vyvolávalo problémy, a proto si vybírají druhy, kteří chápou jejich potřebu komunikace z duše do duše a neochotu se podvolit. Něha a hluboké city Indigových jsou pak odměnou těm, kteří s nimi sdílejí takovýto vztah.

No a samozdrějmě nemůžu zapomenout na zdroj

Charakteristika Indigových dětí

31. května 2009 v 11:00 | Lathenie
Tady je popsáno v deseti bodech jak asi indigové dítě vypadá:
  1. Přišli na svět s pocitem urozenosti (a často se tak také chovají).
  2. Říkají o sobě, že si "zasloužily být tady", a bývají překvapeny, když s nimi ostatní tyto pocity nesdílí.
  3. Nepřeceňují se.
  4. Jen obtížně akceptují absolutní autoritu ( bez vysvětlení nebo možnosti volby).
  5. Některé věci jednoduše nedělají; například stát ve frontě je pro ně těžké.
  6. Jsou frustrovány z dogmatických systémů, jež nevyžadují kreativní myšlení. (dogma=absolutní pravda, např. slunce je středem sluneční soustavy)
  7. Často nacházejí nové způsoby provádění věcí, ať už ve škole, nebo doma.
  8. Dokud nejsou s "jedinci svého druhu", mohou působit asociálně. Pokud nikoho sobě podobného nenaleznou, většinou se uzavírají do sebe a cítí, že jim lidé nerozumí. Škola je pro ně sociálně velice náročná.
  9. Nereagují na "výchovu pocity viny" ("Počkej, až tatínek přijde domů a uvidí, cos provedl!").
  10. Nebojí se říct, co skutečně potřebují.
Kritikové tvrdí, že tyto vlastnosti nejsou nijak výjimečné a lze je pozorovat u většiny dětí.
Zastánci teorie k charakteristice Indigových dětí řadí také empatii, schopnost duchovní komunikace, "multidimenzionální uvědomění", imunitu vůči nákazám typu HIV apod.

Indigové děti

30. května 2009 v 21:22 | Lathenie
tento výraz označuje děti, které údajně mají "nadpřirozené" schopnostmi, například umět číst myšlenky...
Poprvé tato teorie přišla roku 1999 v knize The Indigo Children: The New Kids Have Arrived (Indidové děti: Nové děti právě přišly). Přídavné jméno indigový se používá pro to, protože někteří lidé kolem nich můžou vidět indigovou barvu

Hnutí Indigových dětí věří, že se tyto děti narodily duševně spojeny se Zemí a myšlenkami ostatních. Kvůli přirozeným komunikačním omezením kojenců jsou však prý tyto schopnosti (empatie, telepatie, citlivost...)často potlačeny rodiči nebo sociálními vlivy. Hnutí Indigových dětí proto povzbuzuje rodiče v podpoře dětí s těmito vlastnostmi, které často bývají autoritami považovány za negativní. Vzhledem k tomu, že indigové děti jsou považování za dokonalejší bytosti než jejich rodiče, je zde tendence, aby se rodiče přizpůsobovali dětem, spíš než aby se je snažili formovat.
Stoupenci věří, že tento nový druh dětí se objevil z nějakého důvodu - nejčastěji aby nás upozornil na potřebu zlepšení světa. Tím se většinou myslí snaha o nastolení míru. Indigové děti jsou považovány za zastánce takzvané "Univerzální pravdy"; netolerují systémy, které s ní nejsou v harmonii a nerozumí jim.
Některé Indigové děti by také měly údajně být obdařeny vysokou dlouhověkostí, což se zatím ovšem nemohlo projevit, protože se začaly rodit až v druhé polovině dvacátého století.Zdroj TADY
 
 

Reklama